wtorek, 13 styczeń 2015 09:09

Big Data w procesie reklamowym

big data

Coraz większą rolę w procesach reklamy produktu uzyskuje stosowanie analizy baz danych. Same opasłe terabajty danych nie dają wymiernej informacji o klientach. Sztuką jest zatem umiejętne ich zgromadzenie, analiza, i co najtrudniejsze na podstawie analizy wyciągnięcie właściwych wniosków.

Wielkość danych

Pojęcie wielkości danych jest jak najbardziej rzeczą względną, gdyż dla jednego przedsiębiorstwa będą to terabajty danych, inne natomiast będzie potrzebowało kilkukrotnie więcej...

 Wszystko zależy od profilu działalności firmy, zastosowanej techniki dotarcia do klienta oraz szeregu innych zmiennych.

Rodzaje jako przegląd gatunków danych

Celem wnikliwej analizy Big Data należy zadać sobie pytanie jakie dane będziemy poddawać analizie, uwzględniając wagę tych danych. Jedne z nich będą danymi posiadającymi strukturę, inne natomiast nieustrukturyzowane. Z kolei ze względu na pochodzenie danych możemy wyróżnić dane wewnętrze, jako te pozyskane przez samą firmę, a także zewnętrzne będące wynikiem zakupu takowych. Zwróciłbym uwagę także na podział determinowany samą cezurą czasową, a mianowicie dane aktualne versus dane historyczne. A zatem, wnikliwy analityk danych jest w stanie w umiejętny sposób dokonać segregacji określonych danych co przy skorelowaniu ich z inną ich grupą pozwala na wyciągnięcie właściwych wniosków. Przykładowo, przy sprzedaży określonego produktu w sytuacji analizy danych płynących z kart lojalnościowych dla klientów, oraz analizie zainteresowania produktu czyli nomen omen „klikalności” na stronie internetowej można ustalić korelację zainteresowania klienta oraz przełożenia tego zainteresowania na zakup produktu. Tego typu oszacowanie pozwala ekstrapolować dalsze wyniki sprzedaży na podstawie publikacji informacji na stronie internetowej firmy. Jest to tylko wąski wycinek z całego wachlarza zastosowań usprawniających przewidywanie rozwoju sytuacji dla firmy.

Big Data co dalej…

A zatem, po odpowiedniej segmentacji danych czas na ich właściwą analizę i odpowiednie zastosowanie w biznesie. Ma to odzwierciedlenie w postaci stworzenia spersonalizowanego przekazu reklamowego dla klienta. Jak dowodzą badania, lecz myślę że każdy człowiek jest w stanie potwierdzić tezę mówiącą o zwiększonej skuteczności przekazu reklamowego w przypadku odpowiedniego spersonalizowania przekazu. Urzeczywistniając powyższą tezę może być segmentacja oferty widocznej w reklamie względem wieku, miejsca zamieszkania czy płci. W sposób doskonały i co najważniejsze skuteczny możemy zastosować tego typu rozwiązanie w przypadku reklamy w Social Media.

Tak więc tego typu rozwiązania mają na celu usprawnienie w dotarciu do klienta, wyeliminowanie natarczywej reklamy, czy też zupełnie nie adekwatnej do odbiorcy oraz sukcesywne prognozowanie perspektyw rozwoju poszczególnych gałęzi lub produktów. Krótko mówiąc Big Data ma na celu usprawnienie prowadzenie działalności, maksymalizację zysków dla firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu bombardowania klienta masą niepotrzebnych z jego punktu widzenia informacjami.

Kamil Ewiak
Agencja PR Future Advert
www.futureadvert.pl

TOP