piątek, 09 styczeń 2015 14:24

PKO BP pomoże poprzez konto… na Facebooku

pko

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, jako pierwszy bank w naszym kraju wprowadził rozwiązanie polegające na możliwości zgłoszenia reklamacji, złożenia zapytania poprzez konto na portalu społecznościowym jakim jest Facebook. Jest to ukłon w kierunku klientów bardziej mobilnych, którzy to klikając zakładkę: „ Pytania i odpowiedzi” mogą przenieść się do wewnętrznego formularza przy pomocy, którego można opisać temat zgłoszenia podając jednocześnie numer kontaktowy do siebie i czekać na kontakt ze strony banku. Z punktu widzenia marketingowego jest to doskonałe posunięcie przy czym PKO BP udowadnia, że nie zamierza omijać klientów młodszych i zorientowanych na rozwiązania mobilne.

Jako instytucja, bank musi wypracować konsensus pomiędzy możliwie szybkim i nieskomplikowanym zgłoszeniem (to jest takim, które nie wymaga podawania wielu informacji), skutecznością serwisu i pomijaniu zapytań niepoważnych, przy jednocześnie wysokim bezpieczeństwie danych dla klienta...

Rozwiązanie zastosowane przez PKO BP i uzupełnione poprzez filmy instruktażowe oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wydaje się być nie jakimś wysoce nowatorskim posunięciem, lecz w dobie współczesnego marketingu normalnością.

To właśnie nastawienie na obsługę klienta, poprzez współpracę z nim, gotowość do kontaktu poprzez różne formy komunikacji, w tym Social Media stanowi przyszłość w pozyskiwaniu nowych i obsłudze aktualnych klientów firmy.

Niektórzy zapytają czemu spraw bankowych nie można załatwić w oddziale? Odpowiadając stwierdzam, że można, lecz jeśli klient nie chce tracić czasu na dojazd, jednocześnie wyrażając chęć załatwienia sprawy w terminie i formie dla niego wygodnej czemu nie umożliwić owego rozwiązania.

Kamil Ewiak
Agencja PR Future Advert
www.futureadvert.pl

TOP