czwartek, 12 marzec 2015 12:26

Nie tylko lajki…

like

W przypadku działań podejmowanych w social mediach nie powinniśmy się nastawiać tylko i wyłącznie na pozyskiwanie nowych lajków na Facebooku. Znacznie skuteczniejszym jest wejście w interakcje z użytkownikami, przy czym powinna mieć ona charakter stały a nie incydentalny. Ponad 60% użytkownikom zdarzyło się „odlajkować” polubiony wcześniej Fanpage.

Aby wzmocnić więź pomiędzy użytkownikami, oraz zwiększyć jednocześnie ich liczbę należy zastosować kilka kompatybilnych rozwiązań. Po pierwsze tak jak wspomniałem na początku lajki to nie wszystko. Fanpage nie ma się cechować dużą liczbą lajkujących przy jednoczesnym całkowitym braku zaangażowania z ich strony. Wówczas wygląda to nieprofesjonalnie, a wręcz sztucznie. 

Drugim elementem powinna być jednolitość przekazu marketingowego nie tylko w social mediach lecz również w pozostałych działaniach marketingowych. Nie powinny one stać ze sobą w sprzeczności. Działania na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat powinny mieć jednolity przekaz.
Aby uzyskać pożądany efekt należy posiłkować się kilkoma zasadami. W działaniach dedykowanych do użytkowników portali społecznościowych pierwszą zasadą jest przyjęcie strategii, planu jej wdrożenia oraz późniejsza konsekwencja w jej realizacji.

Szalenie istotnym będzie ustalenie grupy docelowej wśród użytkowników. Kolejnym ważnym elementem będzie umiejętność szybkiego reagowania na bieżącą sytuację w otoczeniu.
Zamykającym listę są szybkie i rzeczowe reakcje na zapytania płynące ze strony użytkowników, a także ciągła praca nad profilem bez spoczywania na laurach. Niekiedy zdarza się że po uzyskaniu szacowanej liczby użytkowników reklamujący wycofuje się częściowo z podejmowanych działań z fatalnym skutkiem dla swojej dotychczasowej pracy.

Podsumowując jednolitość oraz wzajemna kompatybilność przekazu, konsekwencja w działaniach oraz szybkość reakcji to elementy bez których działania w social media nie przyniosą pożądanego efektu. Pamiętajmy, puste lajki nic nie dają.

Kamil Ewiak

Agencja PR Future Advert
www.futureadvert.pl

TOP