piątek, 20 luty 2015 09:42

Zwiększenie skuteczności kampanii marketingowej poprzez zastosowanie dotarcia w postaci wachlarza różnych kanałów

kampania

Marketing w sytuacji wszechobecnych ekranów nie zawęża się wyłącznie do kampanii ekranowych. Zwiększenie jej zastosowania poprzez użycie wielu różnych, uzupełniających się kanałów przyniesie wymierny efekt. A zatem, zastosowanie samej kampanii ekranowej bez uzupełnienia jej o rozwiązania „bezekranowe” wydaje się błędem.

2+2=4 nie zawsze…
W przypadku kampanii marketingowych zastosowanie tego działania matematycznego nie jest dobrym posunięciem. W sytuacji zastosowania kampanii ekranowej, czyli mającej swoich obiorców w postaci użytkowników smartfonów, tabletów, telewizorów czy też komputerów bez skorelowania jej z odbiorcami klasycznymi nie przyniesie oczekiwanych wyników.

Jednakże, gdy potencjalny odbiorca kampanii będzie mógł ją odnaleźć zarówno na ekranie swojego smarfona czy tabletu, przeczytać w gazecie czy również jadąc do pracy odnaleźć ją na billboradzie patrząc przez szybę autobusu wówczas szeroki wachlarz zastosowany celem zwiększenia efektywności okaże się przynoszącym sukces. Środki przeznaczone na reklamę zarówno ekranową jak i bezekranową w przypadku jej wzajemnego uzupełnienia mogą przynieść znacznie lepsze efekty aniżeli ograniczenie jej wyłącznie do kampanii ekranowej. Synergia zastosowanych strategii, ich wielokanałowość oraz jednolity przekaz stanowią drogę do sukcesu.
Zastosowanie wielu rozwiązań marketingowych w różnych kanałach i co najważniejsze jednocześnie

Odpowiednie reagowanie na bieżącą sytuację, umiejętność odnalezienia się w gąszczu informacji oraz danych może okazać się determinantą do wpływania na otoczenie. Mam tu na myśli błyskawiczne reagowanie na portalach społecznościowych, odpowiedź na pytanie klienta, reakcja na decyzje konkurenta, czy też skuteczny marketing sytuacyjny. Aby działania marketingowe w Social Media mogły przynosić pożądane efekty należy postawić na szybkość i trafność przekazu, oraz ułatwienie i usprawnienie kontaktu z klientem. Podsumowując marketerzy, działajmy szybko, z głowa zastosowując zróżnicowane formy przekazu.

 

Milena Gocejna
Agencja PR Future Advert
www.futureadvert.pl

TOP