środa, 11 luty 2015 13:48

Real-time marketing jako marketing w dobie portali społecznościowych

real-time-marketing

W chwili obecnej w czasie istotnego i skokowego zarazem rozwoju portali społecznościowych i Social Media, największą uwagę firmy powinny poświęcać real–time marketingowi.
Ta gałąź marketingu powinna być nazwana marketingiem sytuacyjnym. Jest to w mojej opinii nic innego jak działanie na bieżąco w oparciu o aktualną sytuację w firmie, mam tu na myśli ofertę, zapytania od klientów oraz umiejętność reakcji na istotne wydarzenia. 

Sam termin, czas oraz miejsce wprowadzenia oferty, jej urozmaicenia, czy też wycofanie produktu z oferty powinno mieć miejsce w odpowiednim czasie.

Szybkość reakcji na pytania płynące od klientów, które to dochodzą do firmy poprzez portale społecznościowe to drugi element skutecznego real–time marketingu. Najlepsi w tej materii w przypadku nie skomplikowanej natury pytania są w stanie udzielić odpowiedzi w przeciągu kliku minut. Oczekiwanie klienta na reakcję firmy trwające powyżej godziny wydaje się nieporozumieniem. Ponieważ sam dział Social Media ma za zadanie działać szybko oraz w możliwie najdogodniejszy sposób dla klienta, szybka oraz prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie wydaje się oczywistością.

Wiemy jak istotny w dobie szybkiego obiegu informacji w sieci jest marketing sytuacyjny. Mam tu na myśli szybką, właściwą reakcję na bieżącą sytuację czy jakieś istotne wydarzenia. Osławiony przykład ciastek Oreo i zeszłorocznego finału Superbowl to tylko wycinek, bo przecież trafna reakcja na poszczególne wydarzenie może w istotny sposób zainteresować znaczną rzeszę ludności jako potencjalnych konsumentów.
A zatem, real–time marketing stanowi szybką, trafną i adekwatną odpowiedź na pytanie zadawane przez klienta, a także na kluczowe wydarzenia dotyczące społeczeństwa. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania klientów daną marką, co w konsekwencji powinno zwiększyć sprzedaż.

 

Kamil Ewiak
Agencja PR Future Advert
www.futureadvert.pl

TOP